Hủy

Thanh kien Tin tức

Sự giàu có không đến từ may mắn

Sự giàu có không đến từ may mắn

Người thành công không bao giờ sợ hãi, họ tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn. Khi đầu tư, họ dùng tư duy tương tự để tiếp cận thị trường.

XOR, XOR Việt Nam