Hủy

Thanh toán bù trừ Tin tức

 • 27/08/2013 - 15:51

  VSD cảnh cáo Agribank

  Agribank vi phạm các quy định tại Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.
 • 03/04/2013 - 22:53

  VSD cảnh cáo ACB

  Ngân hàng này đã vi phạm các quy định tại Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.
 • 19/12/2012 - 10:56

  Chứng khoán BSC bị cảnh cáo

  Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vừa cảnh cáo BSC do vi phạm các quy định tại Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.