Hủy

Tháp quốc tế Tin tức

  • 22/04/2014 - 07:44

    Nhân dân tệ giảm thấp nhất 1 tháng

    Nhân dân tệ giảm do dự đoán ngân hàng trung ương Trung Quốc can thiệp làm yếu đồng nội tệ sau các số liệu cho thấy dòng vốn đầu cơ tăng lại.