Hủy
Thế giới

Myanmar thông qua kế hoạch cải cách kinh tế, xã hội

Thứ Sáu | 28/12/2012 18:09

Ngày 27/12, Ủy ban Kế hoạch của Myanmar đã thông qua kế hoạch tổng thể cơ bản 10 điểm về cải cách kinh tế, xã hội.
 
Kế hoạch bao gồm cải cách tài chính và thuế, cải cách khu vực tiền tệ, nới lỏngcác quy định về thương mại và đầu tư, khuyến khích phát triển khu vực tư nhân, cải cáchy tế và giáo dục, lập kế hoạch phát triển nông nghiệp và duy trì đủ lương thực, nângcấp dịch vụ viễn thông di động và mạng internet, đề ra các chương trình phát triển cơ sởhạ tầng, khẩn trương xúc tiến các chương trình để có hệ thống điều hành chính quyềncó hiệu quả và trọng sạch.

Phát biểu kết thúc phiên họp của ủy ban nói trên ngày 27/12, Tổng thống Myanmar U Thein Seincho biết trong hai ngày họp, dựa trên cách tiếp cận phát triển lấy nhân dân làm trọng tâm, ủy banđã thảo luận một loạt vấn đề từ các mục tiêu kinh tế-xã hội, chính trị tới các mục tiêu của kếhoạch quốc gia cho năm tài khóa 2013-2014.

Tổng thống U Thein Sein nhấn mạnh tới những nỗ lực nhằm bảo đảm sự tham gia của mọingười dân vào tiến trình cải cách chính trị và kinh tế của đất nước, thúc đẩy quyềnbình đẳng của mọi người dân trong làm việc cũng như tìm việc làm, xây dựng và cải cáchkinh tế, đặc biệt là phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo.

Bên cạnh đó, Tổng thống Myanmar cũng nhấn mạnh đến những tiến bộ trong lĩnh vực chămsóc sức khỏe y tế cộng đồng, an sinh xã hội cũng như nhiều lĩnh vực khác.

Ông cũng kêu gọi đưa nhiều sản phẩm của Myanmar ra thị trường quốc tế, tiến hành công nghiệp hóathông qua các dự án đặc biệt mà không phải dựa riêng vào nền kinh tế nông nghiệp. Hơn nữa, các dựán đô thị hóa phải được thực thi song song với đảm bảo các điều kiện sống tốt hơn cho ngườidân.

Tổng thống U Thein Sein kêu gọi xem xét một cách hệ thống các đánh giá về tác động kinh tế và xãhội, quản lý khai thác các nguồn trong thực thi các kế hoạch phát triển bao gồm việc thiết lập cáckhu công nghiệp, đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Ông kêu gọi sự tham gia tích cực của toàn dân, các cơ quan chính phủ từ cấp trung ươngđến địa phương nhằm đạt thành công trong tiến trình cải cách.

Nguồn Vietnam+


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới