Hủy

Thị trường kỳ hạn Tin tức

  • 30/09/2014 - 14:27

    Lợi suất trái phiếu sụt giảm mạnh

    Lợi suất trái phiếu giảm với tốc độ nhanh và mạnh trong tuần vừa qua, dự báo trong tuần này, lợi suất sẽ tiếp tục giảm, nhưng đà giảm sẽ chậm lại.