Hủy

Thị trường xuất khẩu thủy sản Tin tức

  • 26/06/2015 - 15:30

    Xuất khẩu thủy sản giảm 16%

    Giá trị xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 2,97 tỷ USD, trong khi đó, giá trị nhập khẩu ước đạt 506 triệu USD.
Người Tiên Phong