Hủy

Thiên hương Tin tức

  • 24/10/2012 - 10:40

    Giá cao su đang có xu hướng tăng

    Sản phẩm cao su khối SRV3L của các công ty quốc doanh đạt giá xuất khẩu trên 18.000 nhân dân tệ/tấn, tăng hơn 20% so với trung tuần tháng 8.
Người Tiên Phong