Hủy

Thiết kế nhà Tin tức

Nhà thiết kế Việt ra thế giới

Nhà thiết kế Việt ra thế giới

Những tín hiệu vui liên tiếp từ ngành thời trang cao cấp Việt Nam đang thắp lên hy vọng đưa ngành này sớm hòa nhịp dòng chảy toàn cầu.

  • 24/05/2023 - 09:00

    Nhà thiết kế Sĩ Hoàng - Tĩnh

    Tôi thích cải lương và giao hưởng. Tôi thưởng thức cả tranh lụa và sơn dầu. Tôi yêu văn chương bình dân của Hồ Biểu Chánh và cả bác học như Hemingway.
XOR, XOR Việt Nam