Hủy

Thợ kim hoàn Tin tức

  • 02/08/2012 - 15:29

    Malaysia sẽ lập sàn giao dịch vàng

    Malaysia là một trong những quốc gia tiêu thụ vàng nhiều nhất tại Đông Nam Á tuy nhiên chưa có một sàn giao dịch chính quy và hợp pháp nào.
Người Tiên Phong