Hủy

Thời hạn bảo hành Tin tức

Ngày 12/12, NHNN hút về 995 tỷ đồng

Với việc tiếp tục phát hành 1.934 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 28 ngày và có 989 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn, tính chung NHNN hút về 995 tỷ đồng.

Người Tiên Phong