Hủy

Thông tin học Tin tức

  • 13/03/2013 - 06:21

    TCM thành lập Xưởng Đan Kim mới

    Xưởng mới được xây trên diện tích đất trồng trong khu vực xưởng đan hiện hữu, tổng vốn đầu tư là 34 tỷ đồng.
Người Tiên Phong