Hủy

Thông tư 123 Tin tức

SSI được nới room lên 100% từ ngày 1/9

SSI được nới room lên 100% từ ngày 1/9

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu SSI sẽ là 100% từ ngày 1/9/2015.

Người Tiên Phong