Hủy

Thu viec Tin tức

  • 27/02/2023 - 10:57

    Các KOL có thu nhập khủng cỡ nào?

    Nghề KOL phát triển cùng ngành thương mại điện tử, với mức thu nhập khoảng 50.000 USD cho mỗi video phát sóng trên mạng xã hội.