Hủy

Thua trận Tin tức

Lời hứa của người kế thừa ACB

Lời hứa của người kế thừa ACB

Sau giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, thế hệ tiếp nối đã đưa ACB trở lại quỹ đạo tăng trưởng và phục dựng lại thời hoàng kim.