Hủy

Thuế lãi gửi ngân hàng Tin tức

TVC lãi 2,5 tỷ đồng trong quý III

TVC lãi 2,5 tỷ đồng trong quý III

Công ty báo lãi trong quý chủ yếu nhờ vào 2,9 tỷ đồng lãi đầu từ trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu. Quý III/2013, công ty báo lỗ 3,2 tỷ đồng.

  • 18/06/2013 - 15:29

    PG Bank nợ xấu cuối năm 2012 chiếm 8,44%

    Năm 2012, ngân hàng đạt 240 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng huy động 13,8% và 12,88%.