Hủy

Thuế xuất khẩu vàng trang sức Tin tức

Tăng thuế xuất khẩu vàng trang sức

Từ 7/5, thuế suất xuất khẩu các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ, các sản phẩm khác bằng vàng... có hàm lượng vàng 95% trở lên tăng từ 0% lên 2%.