Hủy

Thương mại hồng kong Tin tức

  • 15/05/2014 - 07:20

    Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 15/5

    FAO ước tính xuất khẩu gạo Việt Nam lên 7,2 triệu tấn năm 2014.Thái Lan hy vọng giành lại thị phần gạo jasmine từ Việt Nam tại Hồng Kông trong 3-5 năm.