Hủy
ads

Gạo Việt tìm tương lai bền vững

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và cách mạng công nghệ 4.0, ngành lúa gạo Việt Nam cần thay đổi chiến lược để hướng đến một tương lai bền vững hơn.

ads

50% thành viên EuroCham sẽ tăng mức đầu tư

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp vẫn lạc quan, với gần 60% phản hồi 'tốt' và 11% 'rất tốt' khi dự đoán tình hình kinh doanh đến cuối năm 2018.

ads

Vua nệm bán giấc ngủ

Vua nệm đặt mục tiêu có 300 cửa hàng vào năm 2022.

Thương trường

  • 05/11/2018 - 10:30

    Ngân sách hụt hơi

    Cơ cấu chi thường xuyên vẫn chưa tương thích với mục tiêu phát triển một nền kinh tế thị trường toàn diện.

Biz Tech

Nhân vật