Hủy

Agribank huy động vốn tại TPHCM giảm 2 năm liên tiếp

Thứ Bảy | 22/12/2012 22:13

Agribank chiếm 9% thị phần huy động vốn tại TPHCM.
 
Ngày 21/12/2012, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội thảo “Vai trò của Agribank về tín dụng và dịch vụ ngân hàng trên địa bàn TPHCM”

Theo ông Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank, đến 31/12/2012, tổng nguồn vốn huy động của Agribank trên địa bàn đạt gần 84.000 tỷ đồng, chiếm 9% tổng nguồn vốn của Agribank và chiếm 9% tổng nguồn vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Trong 10 năm qua, tổng nguồn vốn huy động của Agribank trên địa bàn TPHCM tăng gần 8 lần, bình quân mỗi cán bộ nhân viên huy động được 20,6 tỷ đồng, khá cao so với toàn hệ thống 14 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong năm 2011 và 2012, huy động vốn của Agribank giảm so với 2010 (năm 2011 giảm 23% và 11 tháng đầu năm 2012 giảm 18%). Agribank cho rằng, dù nguồn vốn có giảm nhưng tỷ trọng nguồn vốn dân cư vẫn tiếp tục tăng trưởng ổn định, hiện chiếm gần 67% trong tổng nguồn vốn.

Huy động vốn của Agribank tại TPHCM từ 2002 đến 30/11/2012
Nguồn: Agribank
Nguồn: Agribank

Về tín dụng, Agribank hiện chiếm thị phần khoảng 9% cả địa bàn. Đến 30/11/2012, Agribank đầu tư tín dụng cho khu vực TPHCM đạt 71.191 tỷ đồng, chiếm 15% tổng dư nợ của toàn hệ thống. Trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm 40,5%. So với năm 2009 và 2010, dư nợ tín dụng năm 2011 và 11 tháng đầu năm 2012 tại TPHCM giảm khoảng 9%.
Nguồn: Agribank
Đơn vị: tỷ đồng. Nguồn: Agribank

Ngân hàng thừa nhận một số hạn chế như tại một số chi nhánh đầu tư tín dụng chưa phù hợp với định hướng của Agribank, một số chi nhánh nội thành có tỷ lệ cho vay nông nghiệp nông thôn thấp, tỷ lệ cho vay phi sản xuất cao.

Việc mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch trong những năm trước đây chưa hợp lý dẫn đến không đủ nguồn lực tập trung để giữ vững và mở rộng đối tượng khách hàng là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Trước tình hình này, Agribank đề ra một số giải pháp như điều chỉnh lại cơ cấu đầu tư tín dụng theo hướng giảm dư nợ cho vay phi sản xuất, tập trung vốn cho nông nghiệp, nông thôn; Hoàn thành đề án cơ cấu lại các chi nhánh và mạng lưới trên địa bàn TPHCM...

Agribank đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn TPHCM chiếm khoảng 50% tổng dư nợ.

Nguồn Khampha

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới