Hủy
Thương trường

BacABank được tăng vốn điều lệ lên 3.700 tỷ đồng

Thứ Hai | 23/12/2013 10:37

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) sẽ tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.700 tỷ đồng theo.

Thống đốc NHNN Việt Nam đã có văn bản chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.700 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông BacABank thông qua tại Nghị quyết số 02/2013/NQ/ĐHĐCĐ- BacABank ngày 24/4/2013.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông BacABank thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng của ngân hàng, các thành viên ban lãnh đạo và có người có liên quan nắm 28,44% vốn điều lệ của Ngân hàng.

Tại Đại hội cổ đông thường niên đầu năm, BacABank đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 3.700 tỷ (tăng 22% so với năm 2002). Năm 2013, BacABank đặt mục tiêu lãi sau thuế 300 tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng tối đa 12% so với năm 2012, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 4% về khoảng 3,5%.

Bà Thái Hương - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị BacABank - vẫn là cổ đông cá nhân lớn nhất và sở hữu gần 7% cổ phần của ngân hàng. Tuy nhiên, nếu tính cả người có liên quan thì nhóm này nắm giữ 9,89% vốn điều lệ.

Tiếp đến là Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Thị Thoảng, người đang giữ gần 5,2% cổ phần. Tính cả người có liên quan là 6,69%.

Ông Thái Duy Đô, Thành viên HĐQT và người có liên quan nắm giữ 5,89% vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Trọng Trung,Phó TGĐ và người có liên quan nắm giữ 5,91% vốn điều lệ.

Nguồn NDH

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật