Hủy
Thương trường

Các cổ đông lớn của Đầu tư thế giới di động thoái 16,6% vốn

Thứ Hai | 11/03/2013 13:51

Tổng số lượng cổ phiếu chuyển nhượng là gần 1,75 triệu cổ phiếu. Ngày thay đổi sở hữu là ngày 7/3.
Các cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư thế giới di động (MIWI Corp) báo cáo về thay đổi sở hữu cổ phiếu.

Mekong Enterprise Fund II, Ltd đã chuyển nhượng hơn 695 nghìn cổ phiếu, tương ứng 6,62% vốn. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu Mekong Enterprise Fund II, Ltd sở hữu giảm từ 3,409 triệu đơn vị xuống 2,714 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu giảm tương ứng từ 32,46% xuống 25,84%.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Đức Tài giảm lượng sở hữu xuống 1,972 triệu đơn vị (18,8% vốn) sau khi bán 336 nghìn cổ phiếu của MIWI Corp. Trước giao dịch, ông Tài sở hữu 2,309 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 22%.

3 thành viên Hội đồng quản trị đã bán hơn 365 nghìn cổ phiếu và giảm tỷ lệ sở hữu. Trong đó, ông Điêu Chính Hải Triều bán ra 113 nghìn cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu giảm từ 6,6% xuống 5,5%. Số lượng cổ phiếu sau giao dịch giảm từ gần 693 nghìn đơn vị xuống 579 nghìn đơn vị.

Ông Trần Huy Thanh Tùng chuyển nhượng hơn 118 nghìn cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu giảm từ hơn 725 nghìn đơn vị xuống 607 nghìn đơn vị, tỷ lệ giảm từ 6,9% xuống 5,8% vốn.

Ông Đinh Anh Huân bán ra 133 nghìn cổ phiếu. Số lượng cổ phần ông Huân sở hữu sau giao dịch gần 689 nghìn đơn vị, chiếm tỷ lệ 6,56% vốn. Trước giao dịch, ông Huân sở hữu trên 822 nghìn cổ phiếu, chiếm 7,83% vốn.

Cuối cùng, tổng giám đốc Trần Lê Quân thoái 3,3% vốn, tương ứng gần 349 nghìn cổ phiếu của MIWI Corp. Tỷ lệ sở hữu giảm từ 17,9% xuống 14,6% vốn. Số lượng cổ phần sở hữu giảm từ 1,88 triệu đơn vị xuống 1,53 triệu đơn vị.

Tất cả các giao dịch chuyển nhượng này đều được thực hiện vào ngày 7/3.
Nguồn: GAFIN tổng hợp
Nguồn: GAFIN tổng hợp

Nguồn Khampha/SSC

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật