Hủy
Thương trường

Danh mục HNX 30 chính thức được công bố

Thứ Năm | 05/07/2012 15:50

HNX 30 sẽ chính thức vận hành từ ngày 9/7. Tại ngày 2/7, chỉ số này đang ở mức 132,76 điểm.
Chiều 5/7, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố danh sách cổ phiếu trong HNX 30.

Chỉ số HNX30 lấy ngày 3/1/2012 là ngày cơ sở với điểm cơ sở là 100. Theo ông Nguyễn Anh Phong, Phó Tổng giám đốc HNX, tại ngày 2/7, chỉ số này đang ở mức 132,76 điểm.

HNX 30 áp dụng phương pháp tính giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỷ lệ tự do chuyển nhượng (free float). Phần cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng gồm những cổ phiếu nằm trong quy định của pháp luật và theo cam kết tự nguyện, phần nắm giữ Nhà nước với tư cách cổ đông lớn, cổ phiếu liên quan đến thương hiệu, cổ phiếu nắm giữ bởi cổ đông nội bộ và người có liên quan.

HNX 30 sử dụng kỹ thuật giới hạn tỷ trọng vốn hóa 15% để xác định tỷ lệ vốn hoá tối đa (là tỷ lệ lớn nhất mà giá trị thị trường của một cổ phiếu được tính trong tổng thể giá trị thị trường của chỉ số).

Các cổ phiếu được lựa chọn dựa trên các tiêu chí về thanh khoản, giá trị vốn hóa và mức độ tập trung của các nhóm ngành (số lượng chứng khoán trong mỗi nhóm ngành không vượt quá 20% số chứng khoán trong rổ).

Rổ chỉ số HNX 30 sẽ được xem xét định kỳ 6 tháng/lần. 25 trong số 30 cổ phiếu thành phần có giá trị thị trường điều chỉnh theo tỷ lệ tự do chuyển nhượng lớn nhất sẽ được ưu tiên lựa chọn duy trì trong rổ. 5 cổ phiếu còn lại có thể được thay thế dựa trên các tiêu chí xem xét duy trì được nêu trong Bộ nguyên tắc xây dựng và quản lý chỉ số HNX 30.

Bộ chỉ số này sẽ chính thức được vận hành từ ngày 9/7.

Danh mục cổ phiếu HNX 30
Nguồn: HNX
Nguồn: HNX

Danh mục 10 cổ phiếu dự phòng HNX 30
Nguồn: HNX

Nguồn DVT/HNX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật