Hủy
Thương trường

DATC mua nợ để tái cơ cấu 72 doanh nghiệp

Thứ Hai | 17/09/2012 11:26

Tổng giá trị các khoản nợ đã mua theo sổ sách là hơn 6.256 tỷ đồng, gồm 44 doanh nghiệp đã hoàn thành và 28 doanh nghiệp đang triển khai.
Theo thông tin được Cục Tài chính doanh nghiệp đưa ra tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về xử lý nợ xấu trong tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước, từ năm 2007 đến 31/12/2011, công ty Mua bán nợ - Bộ Tài chính (DATC) đã mua nợ để tái cơ cấu cho 72 doanh nghiệp, gồm 44 doanh nghiệp đã hoàn thành và 28 doanh nghiệp đang triển khai.

Tổng giá trị các khoản nợ đã mua theo sổ sách là hơn 6.256 tỷ đồng, giá vốn mua nợ là hơn 1.640,3 tỷ đồng (tỷ lệ mua nợ bình quân là 26,2%), thu hồi được 1.486,4 tỷ đồng, tỷ lệ thu hồi đạt 90,6%.

Các doanh nghiệp tái cơ cấu đã hoàn thành gồm 44 doanh nghiệp, giá trị các khoản nợ theo sổ sách kế toán là 4.010,4 tỷ đồng, giá vốn mua nợ là 1.238,7 tỷ đồng (bao gồm cả chuyển nợ thành vốn góp cổ phần là hơn 453,9 tỷ đồng). Trong đó, có 23 doanh nghiệp Nhà nước và 21 công ty cổ phần là những doanh nghiệp chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Từ năm 2007 - 2011, DATC đã xử lý tài chính giai đoạn 1 cho 44 doanh nghiệp tái cơ cấu thành công với số tiền là 2.290,2 tỷ đồng và dự kiến sẽ xử lý tiếp tài chính giai đoạn 2 cho một số doanh nghiệp này, đang còn khó khăn về tài chính với số tiền khoảng  402,35 tỷ đồng.

Với 28 doanh nghiệp đang thực hiện tái cơ cấu, giá trị các khoản nợ theo kế toán là hơn 2.245,6 tỷ đồng (tỷ lệ mua nợ bình quân là 21%), đã thu hồi được hơn 202,6 tỷ đồng, tỷ lệ thu hồi đạt 43%.

DATC đã xử lý tài chính giai đoạn 1 cho 28 doanh nghiệp đang triển khai tái cơ cấu, với số tiền là hơn 88,1 tỷ đồng và dự kiến sẽ xử lý tiếp tài chính giai đoạn 2 cho một số doanh nghiệp trong nhóm này đang còn khó khăn về tài chính, với số tiền khoảng 1.747,6 tỷ đồng để hoàn thành việc tái cơ cấu.

Đánh giá chung, Cục Tài chính doanh nghiệp cho hay, DATC đã thực hiện tốt việc xử lý nợ xấu gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước. Tuy nhiên, các trường hợp nợ xấu DATC mua lại và xử lý có giá trị không lớn. DATC chưa được tham gia xử lý các trường hợp phức tạp. Bên cạnh đó, phần lớn các trường hợp mới chỉ xử lý về tài chính, việc tái cơ cấu hoạt động còn hạn chế.

Nguồn Khamph/Bộ Tài chính

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật