Hủy
Thương trường

Doanh nghiệp FDI không đăng kí lại sẽ bị thu hồi Giấy phép đầu tư

Chủ Nhật | 04/08/2013 14:36

Sau ngày 1/2/2014, doanh nghiệp cấp phép trước ngày 1/7/2006 đã hết thời hạn hoạt động chưa đăng kí lại mà vẫn hoạt động thì sẽ bị thu hồi giấy phép.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn gửi UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Ban quản lí Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao đề nghị báo cáo tình hình đăng kí lại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp về đăng kí lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được Quốc hội thông qua tại kì họp thứ Năm Quốc hội khóa XIII và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2013.

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định về việc đăng kí lại, chuyển đổi và đăng kí đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp để trình Chính phủ trong tháng 8/2013.

Để khẩn trương triển khai thực hiện Luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị trên khẩn trương tổng rà soát, phân loại và lập danh sách về hai đối tượng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn. Một là những doanh nghiệp FDI được thành lập trước ngày 1/7/2006 mà chưa làm thủ tục đăng kí lại. Hai là các doanh nghiệp chưa đăng kí lại nhưng đã hết thời hạn hoạt động theo quy định tại Giấy phép đầu tư mà vẫn chưa thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Các địa phương phải gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 1/9/2013.

Ngoài ra, các đơn vị này cần đôn đốc những doanh nghiệp được cấp phép trước ngày 1/7/2006 đã hết thời hạn hoạt động theo quy định tại Giấy phép đầu tư mà chưa làm thủ tục đăng kí lại, chưa thực hiện thủ tục giải thể cũng như các doanh nghiệp có đề nghị được tiếp tục hoạt động, thực hiện thủ tục đăng kí lại trong thời gian sớm nhất, trước ngày 1/2/2014.

"Sau ngày 1/2/2014, doanh nghiệp đã hết hạn hoạt động theo Giấy phép đầu tư, chưa tiến hành đăng kí lại mà vẫn hoạt động thì sẽ bị thu hồi Giấy phép đầu tư, bị xử phạt và giải thể theo quy định của pháp luật hiện hành" - công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ.

Đối với các doanh nghiệp có nhu cầu đăng kí lại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị trên hướng dẫn thực hiện các điều kiện và thủ tục đăng kí lại cho doanh nghiệp.

Nguồn Báo Hải quan

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật