Hủy
Thương trường

Dự kiến bội chi ngân sách Nhà nước 226 nghìn tỷ đồng năm 2015

Thứ Sáu | 13/02/2015 16:00

Dự kiến đến 31/12/2015, dư nợ công khoảng 64% GDP, dư nợ Chính phủ khoảng 48,9% GDP, dư nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 42,6% GDP.

Bộ Tài chính vừa công bố dự toán Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2015.

Theo đó, dự toán thu NSNN năm 2015 là 911,1 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa 638,6 nghìn tỷ đồng, thu từ dầu thô 93 nghìn tỷ đồng, thu từ xuất nhập khẩu 175 nghìn tỷ đồng, thu viện trợ 4,5 nghìn tỷ đồng. Nếu tính cả 10 nghìn tỷ đồng thu chuyển nguồn từ 2014 chuyển sang thì tổng thu NSNN năm 2015 là 921,1 nghìn tỷ đồng.

Nguồn: MOF
Nguồn: MOF

Bộ Tài chính cho biết, dự toán chi NSNN năm 2015 là 1.147,1 nghìn tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển 195 nghìn tỷ đồng, chi thường xuyên 777 nghìn tỷ đồng, bao gồm chi cải cách tiền lương 10 nghìn tỷ đồng, chi trả nợ và viện trợ 150 nghìn tỷ đồng...

Mức bội chi NSNN năm 2015 là 226 nghìn tỷ đồng, tương đương 5% GDP, giảm 0,3% GDP so với năm 2014. Dự kiến đến 31/12/2015, dư nợ công khoảng 64% GDP, dư nợ Chính phủ khoảng 48,9% GDP, dư nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 42,6% GDP trong giới hạn cho phép, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.

Nguồn: MOF
Nguồn: MOF

Năm 2015, Bộ sẽ tiếp tục cơ cấu lại chi NSNN, nâng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội. Bố trí tăng chi trả nợ, quản lý chặt chẽ các khoản vay và trả nợ, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.

Bộ cũng thực hiện điều chỉnh tăng 8% lương hưu, trợ cấu ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số từ 2,34 trở xuống). Thời điểm thực hiện là từ 1/1/2015.

Nguồn DVO/MOF

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật