Hủy
Thương trường

Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân cho người làm việc tại khu kinh tế

Thứ Ba | 24/06/2014 17:28

Nội dung nằm trong Dự thảo Thông tư hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế của Bộ Tài chính.
Dự thảo thông tư cho biết, các cá nhân cư trú chỉ có thu nhập chịu thuế tại khu kinh tế sẽ được giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

Trường hợp cá nhân cư trú vừa có thu nhập chịu thuế tại khu kinh tế vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh ở nơi khác sẽ được giảm số thuế thu nhập cá nhân bằng một nửa số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm nhân với tỷ lệ thu nhập chịu thuế tại khu kinh tế/tổng thu nhập chịu thuế trong năm tính thuế.

Đối với các cá nhân không cư trú, số thuế thu nhập cá nhân phải nộp bằng 50% tổng thu nhập chịu thuế tại khu kinh tế nhân với thuế suất áp dụng cho cá nhân không cư trú.

Dự thảo thông tư quy định các đối tượng được giảm thuế thu nhập cá nhân làm việc tại khu kinh tế bao gồm:

1. Cá nhân ký hợp đồng lao động với Ban quản lý khu kinh tế, cơ quan quản lý nhà nước tại khu kinh tế và thực tế làm việc tại khu kinh tế.

2. Cá nhân ký hợp đồng lao động với các tổ chức, cá nhân có cơ sở kinh doanh tại khu kinh tế và thực tế trực tiếp làm việc trên địa bàn khu kinh tế.

3. Cá nhân ký hợp đồng lao động với các tổ chức, cá nhân ngoài khu kinh tế, nhưng được cử đến làm việc tại khu kinh tế để thực hiện các hợp đồng kinh tế do tổ chức, cá nhân ký kết với Ban quản lý khu kinh tế hoặc với tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh trong khu kinh tế.

4. Cá nhân, nhóm cá nhân có địa điểm kinh doanh cố định tại khu kinh tế, thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại khu kinh tế có thu nhập chịu thuế từ kinh doanh theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân.

5. Cá nhân ký hợp đồng lao động với tổ chức tại khu kinh tế và thực tế trực tiếp làm việc tại khu xử lý chất thải độc hại của khu kinh tế mà theo quy định của Nhà nước về môi trường và quy hoạch khu kinh tế được phê duyệt thì Khu xử lý chất thải độc hại này bắt buộc phải đặt ngoài khu kinh tế.

Nguồn Theo DVO/MOF

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật