Hủy
Thương trường

HNX: Các chỉ số giá sẽ tính chung một phương pháp

Thứ Sáu | 24/05/2013 07:23

Bộ nguyên tắc mới đã điều chỉnh cách tính tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của chỉ số HNX 30.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, kể từ ngày 24/6, Sở sẽ áp dụng Bộ nguyên tắc Xây dựng và Quản lý Chỉ số giá cổ phiếu theo phương pháp luận chung nhất áp dụng cho tất cả các chỉ số giá do HNX xây dựng và quản lý, thay vì trước đây các chỉ số được tính theo các phương pháp riêng.

Như vậy, Bộ nguyên tắc Xây dựng và Quản lý chỉ số giá cổ phiếu mới này sẽ thay thế cho Bộ Nguyên tắc Xây dựng và Quản lý chỉ số HNX 30 đã ban hành theo Quyết định số 234 ngày 5/7/2012 trước đó.

Các quy định chi tiết về các chỉ số khác nhau sẽ được quy định tại các Phụ lục tương ứng của Bộ nguyên tắc mới. Theo đó, các nội dung liên quan đến chỉ số HNX 30 sẽ được quy định tại Phụ lục 1 của Bộ nguyên tắc này.

Theo HNX, bộ nguyên tắc mới đã điều chỉnh cách tính tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của chỉ số HNX 30 và áp dụng đối với tất cả các chỉ số giá cổ phiếu do HNX dựng và quản lý.

Cụ thể, thay vì loại bỏ toàn bộ phần nắm giữ của cổ đông nội bộ và người có liên quan, cách tính mới chỉ loại bỏ phần nắm giữ của các cổ đông nội bộ và người có liên quan nếu sở hữu từ 5% trở lên và bổ sung việc loại bỏ phần nắm giữ của các cổ đông lớn khỏi khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

Phụ lục 1: Chỉ số HNX30 Index

Chỉ số HNX 30 là một chỉ số giá dựa trên giá trị vốn hoá thị trường có điều chỉnh tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của 30 công ty được lựa chọn từ danh sách các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo tiêu chí xây dựng chỉ số. Ngày cơ sở của chỉ số là 03/01/2012 với điểm cơ sở là 100.

Tỉ lệ vốn hóa tối đa áp dụng cho chỉ số HNX 30 là 15%. Trong trường hợp tỷ trọng của cổ phiếu vượt quá 20% sẽ được điều chỉnh về 15%.

Tiêu chí và phương pháp lựa chọn cổ phiếu vào rổ chỉ số:Các cổ phiếu được lựa chọn là cổ phiếu của các doanh nghiệp đang niêm yết tại HNX và không thuộc một trong các diện sau đây: Cổ phiếu thuộc diện bị kiểm soát, bị tạm ngừng giao dịch trong vòng 03 tháng tính đến thời điểm xem xét. Cổ phiếu có thời gian niêm yết và giao dịch trên HNX dưới 06 tháng, ngoại trừ trường hợp đặc biệt được Hội đồng chỉ số thông qua.

Việc lựa chọn cổ phiếu vào rổ chỉ số được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1. Tính giá trị giao dịch bình quân phiên trong 12 tháng gần nhất tính từ ngày cơ sở trở về trước của các mã đáp ứng điều kiện trên, sau đó chọn 100 mã có giá trị giao dịch bình quân phiên lớn nhất (Top100 giá trị giao dịch.)

Bước 2. Trong Top100 giá trị giao dịch chọn 70 mã có mức vốn hóa thị trường sau khi điều chỉnh khối lượng tự do chuyển nhượng (free float adjusted market capitalization-FFMC) bình quân trong 12 tháng gần nhất lớn nhất (Top70.)

Bước 3. Trong Top70, kiểm tra các tiêu chuẩn về thanh khoản:
+ Tính khối lượng giao dịch trung vị ngày trong 12 tháng gần nhất.
+ Tính tỉ lệ khối lượng giao dịch trung vị của mỗi tháng so với khối lượng lưu hành của ngày cuối tháng.
+ Tất cả mã chứng khoán có 6 trên 12 tháng có tỉ lệ r < 0,02% sẽ bị loại.

Bước 4. Đối với các mã chứng khoán đạt yêu cầu thanh khoản tại Bước 3, xem xét loại bỏ các chứng khoán đặc biệt theo yêu cầu của Hội đồng chỉ số (nếu có.)

Bước 5. Lựa chọn 30 mã chứng khoán có khối lượng tự do chuyển nhượng lớn nhất và đảm bảo số chứng khoán mỗi ngành không vượt quá 20% số lượng chứng khoán trong rổ, các chứng khoán còn lại sẽ nằm trong danh sách chờ.

Nguồn Vietnam Plus

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật