Hủy
Thương trường

Hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm Xã hội về Bảo hiểm Thất nghiệp

Thứ Hai | 19/01/2009 16:29

Chính phủ vừa ban hành nghị định mới quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Xã hội và Bảo hiểm Thất nghiệp.

Theo Nghị định số 127/2008/NĐ-CP (ban hành hồi tháng 12.2008), người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam giao kết các loại hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc như sau với người sử dụng lao động:

Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, kể cả những người được tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của nhà nước trước ngày Nghị định số 116/2003/NĐ-CP (10.10.2003) của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước.

Người đang hưởng lương hưu và trợ cấp mất sức lao động hằng tháng có giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Quyền của người lao động về bảo hiểm thất nghiệp

Quyền của người lao động về bảo hiểm thất nghiệp như:

Được nhận lại sổ bảo hiểm xã hội khi bị mất việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc

Được hưởng đầy đủ, kịp thời chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị định

Được ủy quyền cho người khác nhận trợ cấp thất nghiệp hằng tháng

Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp; cơ quan lao động, tổ chức bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp

Khiếu nại, tố cáo khi nơi sử dụng lao động, tổ chức bảo hiểm xã hội vi phạm quy định về bảo hiểm thất nghiệp.

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Để hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động phải đáp ứng các điều sau:

Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi bị mất việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động, hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức

Đã đăng ký với cơ quan lao động khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc

Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động.

Trợ cấp thất nghiệp

Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng sẽ bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động, hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp phụ thuộc vào thời gian làm việc có đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động và tổng thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng.

Người lao động khi có đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, tính từ ngày thứ 16 kể từ ngày đăng ký.

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng cho đến khi người lao động bị mất việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định chi tiết về việc giải quyết các chế độ cho người đã tham gia bảo hiểm xã hội trong thời gian chuyển tiếp. Nghị định này đã có hiệu lực từ ngày 1.1.2009.

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

    Xem nhiều

Biz Tech

Nhân vật