Hủy
Thương trường

Lãnh đạo DNNN lương cao chưa hợp lý nhưng vẫn đúng quy định

Thứ Năm | 25/07/2013 13:20

Tuy nêu một số trường hợp đơn giá lương chưa hợp lý nhưng đại diện Kiểm toán Nhà nước vẫn khẳng định đã thực hiện theo đúng luật.
Theo Báo cáo kiểm toán năm 2012 về niên độ ngân sách 2011 do Kiểm toán Nhà nước công bố sáng nay (25/7), một số đơn vị thuộc các Tập đoàn, Tổng công ty chưa xây dựng đơn giá tiền lương hoặc đã xây dựng nhưng chưa phù hợp; việc phân phối quỹ tiền lương giữa các đơn vị cũng còn chưa hợp lý, chưa tương xứng với hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Dẫn chứng cụ thể, Kiểm toán Nhà nước cho biết, tại Petrolimex, công ty mẹ và các công ty con 100% vốn, xây dựng đơn giá tiền lương chung cho khối xăng dầu, sau đó Tập đoàn giao đơn giá tiền lương cho các đơn vị trên cơ sở tiền lương tổng hợp, không xây dựng, quyết toán đơn giá tiền lương riêng. Theo những thông tin công bố trước đó, lương lãnh đạo Petrolimex bình quân trong năm 2011 khoảng gần 60 triệu đồng/tháng trong khi vẫn lỗ tới trên 1.400 tỷ đồng.

Tại Saigontourist, căn cứ doanh thu trừ chi phí chưa có khấu hao tài sản cố định để giao đơn giá tiền lương cho các đơn vị phụ thuộc, dẫn đến những đơn vị được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp có số khấu hao tài sản cố định lớn, kinh doanh có thể lỗ nhưng vẫn hưởng quỹ lương cao.

Tổng công ty lương thực miền Bắc (Vinafood 1), thu nhập bình quân của lãnh đạo Tổng công ty năm 2011 là 56,5 triệu đồng/người/tháng và Tổng công ty lương thực miền Nam (Vinafood 2) là 79,749 triệu đồng/người/tháng. Trong khi đó, các công ty cổ phần thuộc các tổng công ty này lương cao nhất trong các đơn vị thành viên kiểm toán cũng chỉ lên tới trên 11 triệu đồng/tháng.

Về vấn đề lương cho các Tập đoàn, Tổng Công ty nói chung và cụ thể tại Petrolimex và Vinafood 1 và 2, đại diện Kiểm toán Nhà nước cho biết, tại các đơn vị nhà nước nắm 100% vốn đơn giá lương sẽ do Bộ Lao động và Thương binh Xã hội quyết định. Còn tại các đơn vị cổ phần thì sẽ do Hội đồng thành viên phê duyệt.

Đối với Vinafood 1 và 2, vị này khẳng định, lãnh đạo 2 Tổng Công ty này được hưởng lương cao do làm ăn kinh doanh có lãi. Đơn giá lương tại 2 đơn vị này cũng do Bộ Lao động và Thương binh Xã hội phê duyệt theo đúng các quy định pháp luật.

Còn với Petrolimex tuy lỗ nhưng đơn giá lương vẫn được thực hiện đúng theo thông tư của Bộ về quản lý tiền lương, thu nhập. Theo đó, Chính phủ có quy định điều kiện để xác định quỹ lương lợi nhuận kế hoạch không thấp hơn so với lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề trừ trường hợp đặc biệt là Nhà nước có quyết định can thiệp để bình ổn thị trường, tăng khấu hao để thu hồi vốn nhanh, đổi mới công nghệ…

"Vì Petrolimex có tham gia vào bình ổn thị trường nền dù kinh doanh thua lỗ vẫn được trả mức lương cao như thế. Mức lương này của lãnh đạo Petrolimex cũng đã được chấp thuận của bộ Lao động Thương binh và Xã hội", đại diện Kiểm toán Nhà nước cho biết.

Nguồn Dân Việt

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật