Hủy
Thương trường

Ngân hàng mẹ Sacombank lãi 614,3 tỷ đồng quý II, tăng trưởng tín dụng 9,4%

Thứ Tư | 13/08/2014 23:13

Quý II, tổng tài sản của Sacombank tăng 10,77% lên 177.419,77 tỷ đồng. Tăng trưởng huy động là 12,5% so với đầu năm. Nợ xấu là 1,51%.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã.STB) công bố báo cáo tài chính riêng ngân hàng mẹ quý II/2014.

Tính tới 30/6, tổng tài sản của Sacombank tăng 10,77% lên 177.419,77 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng là 9,44%, tăng trưởng huy động là 12,5% so với đầu năm.

Nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) và nợ nghi ngờ (nhóm 4) của Sacombank giảm so với đầu năm, tuy nhiên nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng. Tỷ lệ nợ xấu của Sacombank tới cuối kỳ báo cáo là 1,51%, tăng so với mức 1,48% đầu năm nay.

Quý II/2014, thu nhập lãi thuần của ngân hàng Sacombank tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.832,23 tỷ đồng. Lãi từ dịch vụ, chứng khoán, chứng khoán đầu tư và thu nhập góp vốn đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, với mức giảm lần lượt là 22%, 90% và 63%.

Hoạt động đầu tư chứng khoán lỗ hơn 85 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 2,14 tỷ đồng. Hoạt động khác mang về lợi nhuận 108,48 tỷ đồng trong quý II, tăng vọt so với mức 4,55 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Lãi trước dự phòng rủi ro của Sacombank quý II là 1.106,35 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí dự phòng tăng hơn 3,5 lần so với cùng kỳ 2013 lên 215,5 tỷ đồng.

Quý II, ngân hàng ghi nhận khoản lãi trước thuế 781 tỷ đồng, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là 614,31 tỷ đồng, tăng 34% so với quý II/2013.

Sacombank cho biết lợi nhuận sau thuế quý II của ngân hàng tăng 156 tỷ đồng so với quý II/2013 bởi thu nhập lãi thuần tăng 246,1 tỷ đồng. Trong đó, chi phí trả lãi tiền gửi và tiền vay giảm 353,6 tỷ đồng, thu nhập lãi giảm 107,5 tỷ đồng.

Sacombank giải trình việc chi phí trả lãi tiền gửi và tiền vay giảm là do huy động từ khách hàng tăng 22.458 tỷ đồng nhưng lãi suất huy động giảm nên chi phí trả lãi giảm 274 tỷ đồng; phát hành giấy tờ có giá giảm 2.151 tỷ đồng nên chi phí trả lại giảm 73,2 tỷ đồng; tiền vay tăng 1.362 tỷ đồng nhưng lãi suất vay giảm nên chi phí trả lãi vay giảm 9,1 tỷ đồng.

Thu nhập lãi giảm được lý giải là do dư nợ cho vay tăng 9.742 tỷ đồng nhưng lãi suất cho vay giảm nên thu nhập lãi giảm 206,4 tỷ đồng; tiền gửi định kỳ tại các TCTD tăng 2.129 tỷ đồng nên thu lãi tiền gửi tăng 7,6 tỷ đồng; đầu tư chứng khoán nợ tăng 8.173 tỷ đồng nên thu lãi từ chứng khoán nợ tăng 27,2 tỷ đồng và thu nhập lãi khác tăng 64,1 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Sacombank lãi 1.531,43 tỷ đồng trước thuế và 1.201,26 tỷ đồng sau thuế, tăng so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh ngân hàng mẹ Sacombank quý II/2014 (Nguồn: Gafin/STB - Đơn vị: Tỷ đồng)
Kết quả kinh doanh ngân hàng mẹ Sacombank quý II/2014
(Nguồn: Gafin/STB - Đơn vị: Tỷ đồng)

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật