Hủy
Thương trường

Quy chế giao dịch chứng khoán chưa niêm yết tại HaSTC

Thứ Hai | 23/02/2009 16:19

Theo Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HaSTC), chứng khoán chỉ được đăng ký giao dịch khi đáp ứng đủ các điều kiện: Là chứng khoán của công ty đại chúng theo quy định tại điều 25 Luật Chứng khoán chưa niêm yết hoặc đã bị hủy niêm yết tại HaSTC hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSC); là chứng khoán đã được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán; được một thành viên cam kết hỗ trợ.

Hồ sơ đăng ký giao dịch

Hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết gồm: Giấy đề nghị đăng ký giao dịch chứng khoán tại HaSTC; hợp đồng cam kết hỗ trợ của thành viên theo mẫu của HaSTC; bản công bố thông tin và giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán do Trung tâm Lưu lý Chứng khoán cấp.

Đối với công ty đại chúng đã đăng ký trước ngày Quy chế có hiệu lực thì phải tiến hành đăng ký lưu ký chứng khoán trong vòng 6 tháng kể từ ngày Quy chế có hiệu lực. Đối với công ty đại chúng đăng ký sau ngày Quy chế có hiệu lực, phải thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán trong vòng 6 tháng kể từ ngày đăng ký là công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tổ chức quản lý giao dịch

Thời gian giao dịch: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định trong Bộ luật Lao động. Thời gian giao dịch hằng ngày do HaSTC quy định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Phương thức giao dịch: HaSTC áp dụng phương thức giao dịch thỏa thuận đối với giao dịch chứng khoán chưa niêm yết, gồm 2 hình thức là giao dịch thỏa thuận thông thường và giao dịch thỏa thuận điện tử.

Đối với hình thức thỏa thuận điện tử, đại diện giao dịch nhập lệnh và lựa chọn lệnh đối ứng phù hợp để thực hiện giao dịch. Trường hợp không có lệnh đối ứng phù hợp, thành viên phải nhập lệnh ngay vào hệ thống đăng ký giao dịch theo thứ tự ưu tiên về thời gian. Đối với hình thức thỏa thuận thông thường, thành viên có trách nhiệm chuyển ngay kết quả giao dịch đã được thỏa thuận vào hệ thống đăng ký giao dịch theo thứ tự ưu tiên về thời gian.

Giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư: Nhà đầu tư chỉ được phép mở một tài khoản giao dịch chứng khoán tại một công ty chứng khoán. Trường hợp đã có tài khoản giao dịch chứng khoán niêm yết, nhà đầu tư có thể dùng tài khoản này để thực hiện giao dịch. Nhà đầu tư không được phép đồng thời vừa mua vừa bán cùng một loại cổ phiếu trong một ngày giao dịch. Tỉ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu đăng ký giao dịch sẽ được thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Khối lượng giao dịch tối thiểu: 10 cổ phiếu hoặc 10 trái phiếu.

Đơn vị yết giá: Đối với cổ phiếu là 100 đồng (không quy định đơn vị yết giá đối với trái phiếu).

Mệnh giá: Cổ phiếu là 10.000 đồng; trái phiếu là 100.000 đồng

Giới hạn dao động giá: Đối với giao dịch cổ phiếu là ± 10%, không áp dụng biên độ dao động giá đối với giao dịch trái phiếu.

Giá tham chiếu: HaSTC tính toán và công bố giá tham chiếu hằng ngày của các chứng khoán đăng ký giao dịch. Giá tham chiếu của cổ phiếu đang giao dịch là bình quân giá quyền của các giá giao dịch thỏa thuận điện tử của ngày có giao dịch gần nhất.

Thời hạn hiệu lực của lệnh: Lệnh chào mua, chào bán thỏa thuận điện tử có hiệu lực kể từ khi lệnh được nhập vào hệ thống đăng ký giao dịch cho đến khi kết thúc thời gian giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

Sửa, hủy lệnh trong thời gian giao dịch: Nhà đầu tư được phép sửa hoặc hủy lệnh chào mua, chào bán thỏa thuận điện tử. Đối với giao dịch thỏa thuận đã thực hiện trên hệ thống không được phép hủy bỏ. Trong thời gian giao dịch, trường hợp đại diện giao dịch nhập sai giao dịch thỏa thuận của nhà đầu tư, đại diện giao dịch được phép sửa giao dịch thỏa thuận nhưng phải xuất trình lệnh gốc của nhà đầu tư, phải được đối tác giao dịch và HaSTC chấp thuận. Việc sửa giao dịch của thành viên phải tuân thủ quy trình sửa giao dịch thỏa thuận do HaSTC ban hành.

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật