Hủy
Thương trường

Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

Thứ Hai | 06/07/2009 16:32

Ngày18.6.2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg về việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) trong các doanh nghiệp Việt Nam (Quy chế).

Theo Quy chế, NĐTNN gồm: Tổ chức thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài và chi nhánh của tổ chức này tại nước ngoài và tại Việt Nam Tổ chức thành lập và hoạt động ở Việt Nam có tỉ lệ tham gia góp vốn của bên nước ngoài trên 49% Quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán có tỉ lệ tham gia góp vốn của bên nước ngoài trên 49% Cá nhân nước ngoài là người không mang quốc tịch Việt Nam, cư trú tại nước ngoài hoặc tại Việt Nam.

Hình thức góp vốn, mua cổ phần

NĐTNN có thể tham gia đầu tư dưới 2 hình thức: góp vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn và mua cổ phần trong công ty cổ phần.

Đối với hình thức góp vốn, NĐTNN có thể: Mua lại phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên mới của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc mua lại toàn bộ vốn điều lệ của chủ sở hữu trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để trở thành chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua lại phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh hoặc góp vốn vào công ty hợp danh để trở thành thành viên mới với điều kiện được sự chấp thuận của các thành viên còn lại Mua lại phần vốn của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc góp vốn với chủ doanh nghiệp tư nhân để chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và trở thành thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Đối với hình thức mua cổ phần, NĐTNN có thể: Mua cổ phần phát hành lần đầu của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện cổ phần hóa Mua cổ phần trong số cổ phần được chào bán, cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần Mua lại cổ phần của các cổ đông trong công ty cổ phần, bao gồm các công ty đại chúng niêm yết và các công ty đại chúng chưa niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán.

Điều kiện để NĐTNN góp vốn, mua cổ phần

NĐTNN phải có tài khoản vốn đầu tư (đối với tổ chức) và tài khoản cá nhân (đối với cá nhân) mở tại ngân hàng thương mại Việt Nam. Mọi hoạt động mua, bán cổ phần, chuyển nhượng vốn góp, thu hút và sử dụng cổ tức, lợi nhuận được chia, chuyển tiền ra nước ngoài và các hoạt động khác đều thông qua tài khoản này. Ngoài ra, NĐTNN là tổ chức cần cung cấp bản sao chứng thực Giấy phép thành lập và bản sao công chứng hộ chiếu đối với NĐTNN là cá nhân.

Các tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư vào thị trường chứng khoán, thực hiện theo quy định của pháp luật về thị trường chứng khoán.

Tỉ lệ góp vốn, mua cổ phần

NĐTNN góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề thuộc pháp luật chuyên ngành theo tỉ lệ quy định của pháp luật chuyên ngành đó. Tỉ lệ góp vốn, mua cổ phần của NĐTNN trong các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh thương mại dịch vụ tuân theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đối với doanh nghiệp Việt Nam hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực và cả một số ngành nghề, lĩnh vực có quy định khác nhau về tỉ lệ tham gia của NĐTNN thì NĐTNN được góp vốn, mua cổ phần không quá mức của ngành nghề, lĩnh vực có quy định tỉ lệ tham gia của NĐTNN thấp nhất. Đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, NĐTNN góp vốn, mua cổ phần theo tỉ lệ tại phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt, nhưng không vượt mức quy định nếu doanh nghiệp chuyển đổi hoạt động trong các lĩnh vực thuộc các trường hợp như đã đề cập ở trên.

Ngoài ra, NĐTNN được quyền góp vốn, mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam với tỉ lệ không hạn chế.

Quyền và nghĩa vụ của NĐTNN

Khi tham gia góp vốn, mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam, NĐTNN có quyền: Sử dụng cổ phiếu để cầm cố Chuyển nhượng phần vốn góp, điều chỉnh vốn đầu tư trong hoạt động kinh doanh  Chuyển đổi ra ngoại tệ các khoản thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận có được để chuyển ra nước ngoài  Được tham gia quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ của doanh nghiệp mà NĐTNN góp vốn, mua cổ phần  Hưởng quyền lợi như các nhà đầu tư trong nước khi tham gia đầu tư trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.

Song song với các quyền trên, NĐTNN phải có nghĩa vụ: Thực hiện đúng các điều kiện và cam kết khi tham gia mua cổ phần, góp vốn  Thực hiện đầy đủ các quy định của Quy chế này và điều lệ của doanh nghiệp mà NĐTNN góp vốn, mua cổ phần  Nộp thuế thu nhập cá nhân và các khoản thuế khác theo quy định của pháp luật trong trường hợp phát sinh lợi nhuận khi chuyển sở hữu cổ phiếu, chuyển nhượng cổ phần.

Quyết định 88/2009/QĐ-TTg có hiệu lực từ 15.8.2009 và thay thế Quyết định số 36/2003/QĐ-TTg ngày 11.3.2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của NĐTNN trong các doanh nghiệp Việt Nam.

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới