Hủy
Thương trường

Quy Định Bổ Sung Về Quy Hoạch, Sử Dụng Đất, Giá Đất, Thu Hồi Đất, Bồi Thường, Hỗ Trợ Và Tái Định Cư

Thứ Hai | 28/09/2009 09:15

Ngày 13.8.2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2009/NĐ-CP quy định bổ sung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Ngày 13.8.2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2009/NĐ-CP quy định bổ sung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giá đất; giao đất, cho thuê đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và gia hạn sử dụng đất (Nghị định 69).

Nghị định 69 có hiệu lực thi hành từ 1.10.2009 và áp dụng đối với: cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đất đai người sử dụng đất tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng đất.

Giá đất

Trong một số trường hợp cụ thể, ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh có quyền xác định lại giá đất căn cứ vào giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường. Đơn giá thuê đất một năm tính bằng 0,5-2% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do UBND cấp tỉnh quyết định.

Đối với đất ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn thì UBND cấp tỉnh có quyền ban hành đơn giá thuê đất thấp hơn khung quy định nhưng mức giá cho thuê đất thấp nhất bằng 0,25% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do UBND cấp tỉnh quyết định.

Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng có đủ điều kiện theo quy định thì sẽ được bồi thường; trường hợp không đủ điều kiện thì UBND cấp tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ.

Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc giao đất ở tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, nếu giá trị bồi thường, hỗ trợ lớn hơn tiền sử dụng đất ở hoặc tiền mua nhà ở tái định cư thì người tái định cư được nhận phần chênh lệch bằng tiền. Ngược lại, giá trị bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn tiền sử dụng đất ở hoặc tiền mua nhà ở tái định cư thì người tái định cư phải nộp phần tiền chênh lệch.

Trường hợp người sử dụng đất chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước theo quy định thì tiền bồi thường, hỗ trợ phải trừ đi khoản tiền phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất gồm: hỗ trợ di chuyển, tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tạo việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư hoặc đất vườn, ao không được công nhận là đất ở các khoản hỗ trợ khác.

Trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất

Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt thì căn cứ vào quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Nhu cầu sử dụng đất.

Nghị định 69 cũng quy định cụ thể các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đối với dự án đầu tư theo từng giai đoạn từ việc giới thiệu địa điểm và thông báo thu hồi đất; lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giao đất, cho thuê đất; đến việc ban hành và thực thi quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Trường hợp doanh nghiệp đang sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì doanh nghiệp phải tự rà soát, kê khai việc sử dụng đất và báo cáo với UBND cấp tỉnh nơi có đất. Trên cơ sở báo cáo này, UBND cấp tỉnh nơi có đất kiểm tra thực tế và quyết định xử lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho doanh nghiệp.

Gia hạn sử dụng đất

Trước khi hết hạn sử dụng đất 6 tháng, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng phải nộp đơn đề nghị gia hạn sử dụng đất tại: Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp người sử dụng đất là tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức và cá nhân nước ngoài Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân.

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật