Hủy

Tổng tài sản hệ thống ngân hàng tăng 12,2% so với cuối 2013

Thứ Sáu | 27/02/2015 13:22

Đến 31/12/2014, tổng tài sản của toàn hệ thống là hơn 6,5 triệu tỷ đồng. Hệ số CAR của toàn hệ thống ngân hàng được ghi nhận ở mức 12,75%.
 

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố thống kê một số chỉ tiêu cơ bản của hệ thống ngân hàng đến 31/12/2014.

Theo đó, tổng tài sản của toàn hệ thống ngân hàng đến 31/12/2014 là 6,51 triệu tỷ đồng, tăng 12,2% so với cuối năm 2013. Trong đó, tổng tài sản của các ngân hàng thương mại Nhà nước, bao gồm VietinBank và Vietcombank, tăng 14,82%, của các ngân hàng thương mại cổ phần tăng 13,1%, của tổ chức tín dụng hợp tác tăng 20,69%...

Riêng tổng tài sản của các ngân hàng liên doanh, nước ngoài lại giảm 0,42% so với cuối năm 2013, xuống còn 701,99 nghìn tỷ đồng.

Vốn tự có và vốn điều lệ của toàn hệ thống ngân hàng tăng lần lượt 4,36% và 3,29%, ở mức thấp. Ngoại trừ nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước, các tổ chức khác trong hệ thống đều có mức tăng vốn tự có cao hơn mức trung bình hệ thống.

Về tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE), toàn hệ thống có ROE đến 31/12/2014 đạt 5,49%. Trong đó, ROE của nhóm các ngân hàng thương mại Nhà nước là 6,92%, của các ngân hàng TMCP là 4,64%, của các ngân hàng liên doanh nước ngoài là 3,79%...

Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) của toàn hệ thống là 0,51%. ROA của các ngân hàng thương mại Nhà nước gần bằng mức trung bình của toàn hệ thống với 0,53%, ROA của các ngân hàng TMCP là 0,4%. ROA của các công ty tài chính, cho thuê cao nhất, lên tới 2,33%.

Đến 31/12/2014, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của toàn hệ thống ngân hàng được ghi nhận ở mức 12,75%. Nhóm có hệ số CAR thấp nhất là các ngân hàng thương mại Nhà nước với 9,4%, nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài có CAR cao nhất với 30,78%. Các ngân hàng TMCP có hệ số CAR ở 12,07%, công ty tài chính và cho thuê ở mức 29,33%.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn của hệ thống đến hết năm 2014 là 20,15%. Tỷ lệ này tại các ngân hàng thương mại Nhà nước là 25,02%, các ngân hàng TMCP là 21,35%. Tại các ngân hàng liên doanh, nước ngoài thì tỷ lệ này là -4,45%.

Về tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động thị trường 1, cao nhất là các công ty tài chính, cho thuê với mức 220,76%, so với mức trung bình toàn hệ thống là 83,67%. Tại các ngân hàng thương mại Nhà nước, tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn vay huy động là 94,61%, tại các ngân hàng thương mại cổ phần thì tỷ lệ này là 75,36%.

Một số thống kê chỉ tiêu cơ bản đến 31/12/2014 của hệ thống ngân hàng (Nguồn: NHNN)
Một số thống kê chỉ tiêu cơ bản đến 31/12/2014 của hệ thống ngân hàng (Nguồn: NHNN)

Nguồn DVO/SBV

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật