Hủy
Thương trường

Tổng tài sản NHTM cổ phần cuối tháng 9 giảm hơn 7%

Thứ Hai | 05/11/2012 09:39

Trong khi đó, tổng tài sản của nhóm NHTM Nhà nước tăng tháng thứ 6 liên tiếp, vượt NHTM cổ phần lên chiếm tỷ trọng lớn nhất.
Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, hết 9 tháng đầu năm, tổng tài sản của hệ thống các tổ chức tín dụng đạt hơn 4.866,1 nghìn tỷ đồng, giảm 1,89% so với cuối năm 2011.

Vốn tự có của toàn hệ thống đạt 413,4 nghìn tỷ đồng, tăng 5,76% so với cuối năm 2011. Trong khi, vốn điều lệ đạt hơn 386,1 nghìn tỷ đồng, tăng 9,53% so với cuối năm 2011 và hầu như không có biến động lớn trong 5 tháng qua.

Nguồn: SBV Đơn vị: Nghìn tỷ đồng.
Nguồn: SBV Đơn vị: Nghìn tỷ đồng.

Trong 5 loại hình tổ chức tín dụng, có 3 nhóm là NHTM cổ phần, ngân hàng liên doanh, nước ngoài và nhó công ty tài chính, cho thuê bị suy giảm tài sản. Trong đó, nhóm NHTM cổ phần có tổng tài sản tại thời điểm cuối tháng 9 đạt gần 2.102,5 nghìn tỷ đồng, giảm 7,06% so với cuối năm 2011. Hai nhóm còn lại giảm lần lượt 4,56% và 6,07%.

Đáng chú ý, đến cuối tháng 9, nhóm NHTM Nhà nước (bao gồm NHTM cổ phần Ngoại thương và NHTM cổ phần công thương) đã vươn lên thành nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất về cơ cấu tổng tài sản với hơn 2.102,5 nghìn tỷ đồng, tăng 5,05% so với cuối năm trước. Đây cũng là tháng thứ 6 liên tiếp tổng tài sản của nhóm ngân hàng này tăng.

a

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của toàn hệ thống tiếp tục giữ ở mức trên 14%, cao hơn quy định được Ngân hàng Nhà nước đặt ra là 9%.

Chỉ số ROA và ROE lần lượt ở mức 0,39% và 4,14% vào ngày 30/9, và gần như không biến động so với thời điểm cuối tháng 8. Trước đó, ROA và ROE toàn hệ thống suy giảm trong tháng 5 đã tăng trở lại trong tháng 6,7 và 8.

Hệ số ROA,ROE của nhóm quỹ tín dụng Trung ương vẫn tiếp tục giữ mức cao nhất trong toàn hệ thống, lần lượt đạt 1,68% và 8,41%, tuy nhiên đây là nhóm chiếm tỷ trọng nhỏ nhất về tổng tài sản.

Tiếp theo là nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài, NHTM Nhà nước, NHTM cổ phần. Nhóm công ty tài chính, cho thuê tiếp tục có chỉ số ROA và ROE âm 0,09% và 1,21%, không cải thiện so với thời điểm cuối tháng 8.

Hệ số ROA, ROE của các TCTD tại thời điểm 30/9.
Hệ số ROA, ROE của các TCTD tại thời điểm 30/9.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn của toàn hệ thống cuối tháng 9 là 16,81%. Nhóm NHTM Nhà nước và nhóm công ty tài chính, cho thuê có tỷ lệ này cao nhất, lên tới 21,89% và 21,22%.

Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động của các ngân hàng tại 30/9 đạt 90,9%. Nhóm NHTM Nhà nước và nhóm công ty tài chính, cho thuê có tỷ lệ này lên tới 101,95% và 131,74%. Các nhóm khác đều duy trì tỷ lệ này dưới 100%.

Tính đến 15/6/2012, hệ thống các tổ chức tín dụng bao gồm 5 NHTM Nhà nước, 35 NHTM cổ phần, 59 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh và ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 30 công ty tài chính và cho thuê tài chính.

Nguồn Khampha/SBV

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật