Hủy
Thương trường

TP.HCM chính thức triển khai cơ chế, chính sách đặc thù

Thứ Năm | 07/12/2017 19:44

HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết cho phép UBND TP.HCM xây dựng đề án bổ sung các loại phí, lệ phí mới và tăng phí, lệ phí đang áp dụng.

Chiều 7.12, tại ngày làm việc thứ 4 kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP.HCM khóa IX, 100% đại biểu HĐND TP.HCM đã biểu quyết thông qua nghị quyết thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Theo đó, nghị quyết giao Ủy ban Nhân dân (UBND) TP.HCM khẩn trương xây dựng các đề án cụ thể, hoàn tất các quy trình, thủ tục để trình HĐND TP.HCM xem xét, quyết định tại kỳ họp giữa năm 2018. Cụ thể, đề án bổ sung các loại phí, lệ phí chưa có trong danh mục phí và lệ phí hiện hành; đề án tăng phí, lệ phí đang áp dụng; đề án thực hiện cải cách tiền lương và tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị quyết cũng yêu cầu, chậm nhất đến giữa năm 2018, UBND TP.HCM phải trình HĐND TP.HCM các đề án thí điểm tăng mức hoặc thuế suất đối với một số hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường; đề án huy động vốn đầu tư xã hội thông qua phương án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước...

⇒Tìm động lực cho cơ chế đặc thù của TP.HCM

Đồng thời đề xuất ứng vốn ngân sách TP.HCM thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng quan trọng trên địa bàn Thành phố thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương. Trước mắt, đề xuất triển khai đường Vành đai 3 bằng chuyển đổi vốn và hợp tác công tư.

Nghị quyết giao UBND TP.HCM căn cứ vào tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, UBND TP tham mưu trình HĐND TP.HCM xem xét, quyết định danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở trên phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lúa đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Đồng thời, trình danh mục các dự án nhóm A sử dụng ngân sách của TP.HCM theo quy định Luật Đầu tư công.

Trước đó, UBND TP đã có tờ trình về việc ban hành Nghị quyết HĐND TP để triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết của Quốc hội.

“Trong 17 cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại nghị quyết của Quốc hội có đến 10 nội dung cần trình HĐND TP xem xét, quyết định hoặc cho ý kiến trước khi trình các cơ quan có thẩm quyền”, UBND TP.HCM phân tích và cho rằng HĐND TP.HCM có vai trò rất quan trọng, cần thiết trong việc ban hành Nghị quyết của HĐND TP triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội.

UBND TP.HCM cũng xác định thời gian hoàn thành nội dung dự thảo các đề án trình HĐND TP.HCM chậm nhất là vào tháng 6-2018.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, lưu ý đây là nghị quyết của HĐND TP.HCM là nghị quyết khung, giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND TP.HCM và HĐND TP.HCM sẽ thực hiện việc giám sát trong việc thực hiện. Do đó, việc triển khai cần được thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhằm tận dụng cơ hội có được từ Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nhận xét nghị quyết của Quốc hội phân cấp cho HĐND TP.HCM được quyền quyết định đối với một số nhóm lĩnh vực quan trọng như: HĐND TP.HCM xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội áp dụng trên địa bàn TP.HCM thí điểm tăng mức thuế hoặc thuế suất đối với một số hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường. Mức thuế hoặc thuế suất không quá 25% so với mức thuế hoặc thuế suất hiện hành. Ngoài ra, HĐND TP.HCM còn được quyết định áp dụng trên địa bàn TP.HCM phí, loại phí chưa được quy định hiện hành hoặc tăng phí, lệ phí vượt khung.

Nguồn Sài Gòn Giải Phóng Online

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật