Hủy
Thương trường

Từ nay đến 2016 không tăng tổng biên chế

Thứ Sáu | 20/12/2013 19:10

Sáng 20/12, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 ngành nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Đánh giá kết quả công tác ngành nội vụ thời gian qua cho thấy các đơn vị trong ngành luôn bám sát định hướng, quan điểm, đường lối của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo địa phương và chương trình công tác để chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Toàn ngành đã tích cực rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ theo tinh thần cải cách; cơ cấu các cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất và ổn định ở cấp tỉnh, cấp huyện; biên chế công chức được giữ ổn định. Công tác cải cách hành chính ở các bộ, ngành, địa phương tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên cả 6 lĩnh vực .

Theo chỉ đạo của Chính phủ, trong năm 2013, toàn ngành nội vụ tập trung đẩy mạnh triển khai một số nội dung mới, mang tính cải cách trong quản lý công vụ, công chức, viên chức như triển khai việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức; xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức. Một số bộ, ngành, địa phương đã thí điểm thực hiện thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp phòng, cấp sở. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thi tuyển công chức được dư luận hoan nghênh và ủng hộ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế của toàn ngành thời gian qua như việc phân cấp quản lý của một số bộ, ngành chưa thực sự hợp lý, quản lý số lượng viên chức sự nghiệp và việc thành lập mới các tổ chức sự nghiệp ở nhiều ngành, địa phương chưa tốt.

Việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức tiến hành chậm, vướng mắc, lúng túng, chưa được tháo gỡ kịp thời, chưa có cơ sở dữ liệu đảm bảo theo dõi, cập nhật số lượng công chức, viên chức một cách chính xác; chưa thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo quy định, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được phát huy, những biểu hiện nể nang, dĩ hòa vi quý còn phổ biến. Các quy định chi tiết áp dụng Luật cán bộ, công chức đối với cán bộ và các chính sách đối với người có tài năng chưa kịp thời.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình khẳng định chất lượng công tác tham mưu, đề xuất hoạch định chính sách của một số cán bộ, công chức của Bộ và một số đơn vị trong ngành chưa cao; tiến độ xây dựng một số văn bản pháp quy, đề án còn chậm, chất lượng còn chưa thật tốt, ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện; còn có văn bản chưa thực sự đi vào cuộc sống, chậm được tổng kết, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; nhiều vấn đề phát sinh từ thực tiễn quản lý của các bộ, ngành, địa phương trong lĩnh vực nội vụ chậm được xem xét, hướng dẫn, giải quyết kịp thời...

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, năm 2014 toàn ngành tập trung đẩy mạnh việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức để làm cơ sở xác định biên chế và đổi mới cơ chế quản lý công chức, viên chức; hoàn thiện việc xây dựng và sửa đổi bổ sung hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức; xây dựng văn bản quy định về tiêu chí, trình tự, phương pháp đánh giá công chức, viên chức theo hướng cấp trên đánh giá cấp dưới và bảo đảm thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác đánh giá.

Ngành triển khai chính sách về trọng dụng và đãi ngộ công chức có tài năng trong hoạt động công vụ; xây dựng chính sách cử tuyển đối với người dân tộc thiểu số; tổ chức xây dựng ngân hàng các câu hỏi thi tuyển công chức; đẩy mạnh áp dụng, nhân rộng hình thức thi trên máy tính trong thi công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ.

Ngành thường xuyên thanh tra, kiểm tra để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được giao; đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng; tiếp tục rà soát việc phân cấp quản lý nhà nước, rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước cho phù hợp để tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Cùng với đó, ngành tham mưu cho Chính phủ ban hành và thực hiện các chính sách về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức; đảm bảo ổn định biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XI, từ nay đến 2016 cơ bản không tăng tổng biên chế của cả hệ thống chính trị.

Nguồn Báo Tin Tức

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật