Hủy

Tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội so với GDP thấp nhất từ năm 2000

Thứ Ba | 25/12/2012 12:24

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2012 theo giá hiện hành ước tính đạt gần 990 nghìn tỷ đồng.
 
Theo Tổng cục Thống kê, số vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2012 theo giá hiện hành ước tính đạt 989,3 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước và bằng 33,5% GDP, đây là năm có tỷ trọng vốn đầu tư so với GDP đạt thấp nhất kể từ năm 2000 trở lại đây.

Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Nguồn: Tổng cục Thống kê Đơn vị: %

Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Vốn đầu tư toàn xã hội bao gồm vốn đầu tư từ khu vực Nhà nước, đầu tư ngoài Nhà nước và đầu tư từ khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Đáng chú ý, trong năm nay, vốn đầu tư từ khu vực ngoài Nhà nước vượt nguồn vốn khu vực Nhà nước chiếm tỷ trọng lớn nhất (38,9% tổng vốn đầu tư), đạt 385 nghìn tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư từ khu vực nước ngoài chiếm tỷ trọng thấp nhất và có tốc độ tăng chậm nhất với 170 nghìn tỷ đồng (chiếm 23,3% và tăng 1,4%).

Trong khi đó, vốn đầu tư từ khu vực Nhà nước ước đạt 374,3 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 37,8% tổng vốn và tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong vốn đầu tư thực hiện khu vực Nhà nước, vốn từ ngân sách Nhà nước 9 tháng ước tính đạt 142,2 nghìn tỷ đồng, bằng 68,5% kế hoạch năm và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2011.

Nguồn Khampha

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật