Hủy
Thương trường

Ước trên 100.000 tỷ đồng đầu tư từ bảo hiểm

Thứ Ba | 24/12/2013 08:04

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, năm 2013, đầu tư vào nền kinh tế quốc dân của các DN bảo hiểm ước đạt trên 100.000 tỷ đồng.
Năm 2012, chưa tính Vinare và PVI Re thì con số này là 89.567 tỷ đồng. Kết quả đầu tư đã đem lại bảo tức cho bảo hiểm nhân thọ và giảm đóng góp phí bảo hiểm phi nhân thọ.

Năm 2013, các DN bảo hiểm phi nhân thọ ước giải quyết bồi thường 10.000 tỷ đồng và dự phòng bồi thường cho các tổn thất đã xảy ra 5.000 tỷ đồng. Các DN bảo hiểm nhân thọ ước trả tiền bảo hiểm 8.400 tỷ đồng, trong đó 1.500 tỷ đồng bảo tức tích lũy.

Bình quân hàng năm, các DN bảo hiểm phi nhân thọ giải quyết bồi thường 65% doanh thu phí bảo hiểm (bao gồm dự phòng bồi thường), DN bảo hiểm nhân thọ trả tiền bảo hiểm 40% doanh thu phí bảo hiểm, bao gồm trả cho sự kiện bảo hiểm, đáo hạn hợp đồng, bảo tức tích lũy và chấm dứt hợp đồng trước hạn.

Nguồn Đầu Tư Chứng Khoán

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật