Hủy
Thương trường

VIB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2015 đạt 655 tỷ đồng, tăng 1%

Thứ Ba | 17/03/2015 12:46

VIB cũng đưa ra 2 phương án tăng trưởng tín dụng 11% và 27% trong năm 2015.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015.

Theo đó, năm 2015 VIB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 655 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2014. Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu dưới 3%. Đầu tư tài sản kế hoạch 312 tỷ đồng, tăng 203% so với năm 2014.

Kế hoạch kinh doanh 2015 của VIB có hai phương án tăng trưởng tín dụng. Ở phương án dựa trên kế hoạch tăng trưởng tín dụng ở mức 11% so với năm 2014 theo chỉ tiêu được NHNN giao, VIB đặt kế hoạch dư nợ năm 2015 đạt 42.380 tỷ đồng, huy động vốn kế hoạch đạt 53.000 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2014 và tổng tài sản tăng 9% lên 88.251 tỷ đồng.

Ở phương án 2, VIB đặt kế hoạch dư nợ tăng 27% trong 2015 lên 48.532 tỷ đồng. Phương án 2 được dựa theo khả năng thực tế của VIB ở trên mức 11% với điều kiện là các phê duyệt bổ sung từ NHNN.

Kế hoạch kinh doanh 2015 của VIB (Nguồn: VIB)
Kế hoạch kinh doanh 2015 của VIB (Nguồn: VIB)

HĐQT cũng tiếp tục trình ĐHĐCĐ VIB xem xét ủy quyền cho HĐQT, trong thời gian giữa 2 phiên họp thường niên 2015 và 2016 được chủ động quyết định theo quy định của pháp luật đối với việc thành lập, thoái vốn, giải thể công ty con với giá trị lên đến 30% vốn chủ sở hữu của VIB nhưng trong mọi trường hợp không vượt quá 50% vốn điều lệ của VIB ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất; Đầu tư góp vốn, mua cổ phần tại các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác với giá trị đến 30% vốn chủ sở hữu của VIB nhưng trong mọi trường hợp không vượt quá 50% vốn điều lệ của VIB ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất;

Đầu tư, mua, bán tài sản của VIB với giá trị đến 30% vốn chủ sở hữu của VIB nhưng trong mọi trường hợp không vượt quá 50% vốn điều lệ VIB ghi trong báo cáo tài chính được kiếm toán gần nhất (các hoạt động kinh doanh thông thường của ngân hàng không thuộc phạm vi điều chỉnh bởi quyết định này); Thông qua các hoạt động của VIB với công ty con, công ty liên kết của VIB với giá trị đến 30% vốn chủ sở hữu của VIB nhưng trong mọi trường hợp không vượt quá 50% vốn điều lệ được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất.

Năm 2014, VIB lãi trước thuế 648 tỷ đồng, tăng 700% so với năm 2013 và bằng 201% kế hoạch năm. Tổng tài sản của VIB năm 2014 tăng 5% so với 2013 đạt 80.661 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu giảm 11% so với 2013 đạt 2,51% trong 2014.

Dư nợ tín dụng năm 2014 đạt 38.179 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2013 và bằng 92% kế hoạch năm 2014, con số này thể hiện số dư cho vay khách hàng theo báo cáo kiểm toán, không bao gồm trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu VAMC. Nếu bao gồm 2 loại trái phiếu trên thì tín dụng VIB đạt 44.044 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2013 và đạt 104% kế hoạch. Trong năm 2014 VIB đã nhận được chấp thuận từ NHNN cho phép tăng tín dụng ở mức 20%.

Với lợi nhuận sua thuế hợp nhất 2014 đạt 523 tỷ đồng, VIB dự kiến trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn cổ phần 5% tương đương 26 tỷ đồng, trích lập quỹ dự phòng tài chính 10% tương đương 50 tỷ đồng, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 3,5% tương đương 16 tỷ đồng.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận của VIB đề xuất số tiền chi trả cổ tức là 468 tỷ đồng, dự kiến chia tỷ lệ chia cổ tức trên vốn điều lệ bình quân là 11%.

Mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2014 là 12,13 tỷ đồng, thấp hơn mức thù lao 2% lợi nhuận trước thuế VIB năm 2014 được đại hội cổ đông năm 2014 thông qua.

Năm 2015, HĐQT VIB đề xuất phê duyệt tổng mức thù lao dự kiến chi trả cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS không bao gồm các thành viên là đại diện của CBA sẽ do CBA chi trả năm 2015 là 13,9 tỷ đồng.

HĐQT cũng dự kiến trình ĐHĐCĐ VIB 2015 thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm 14% lên 4.845 tỷ đồng trong năm 2015 thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng.

595 tỷ đồng dự kiến thu về từ tăng vốn sẽ được dùng để đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, tăng cường năng lực quản trị, năng lực chuyên môn và năng lực nhân sự (250 tỷ đồng), tăng cường cấp tín dụng (300 tỷ đồng) và phát triển mở rộng quan hệ công chúng, phát triển thương hiệu (45 tỷ đồng).

VIB dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015 vào ngày thứ Sáu 27/3/2015 tại Khách sạn Daewoo Hà Nội. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự là 17h00 ngày 24/2/2015.

Nguồn DVO/VIB

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật