Hủy

Tiền tệ mất giá Tin tức

  • 26/02/2014 - 23:02

    Nhân dân tệ mất giá, vì sao?

    Trung Quốc đang cố gắng điều chỉnh chính sách tỷ giá hối đoái để chuẩn bị cho việc mở rộng hơn nữa phạm vi thả nổi tỷ giá nhân dân tệ.