Hủy

Tin tốt Tin tức

  • 28/06/2013 - 16:38

    Hà Nội có 37 tổ chức tín dụng lỗ

    Ngay cả những đơn vị có lãi thì lợi nhuận giảm mạnh trong 5 tháng đầu năm. Lãnh đạo ngân hàng thì cho biết biên lợi nhuận của ngành hiện rất thấp.