Hủy

Toàn nước Mỹ Tin tức

Vingroup "khóa room" NĐTNN 29%

Khi kế hoạch chào bán, niêm yết cổ phiếu ra thị trường nước ngoài được thực hiện, Vingroup phải tính toán lại room đồng thời báo cáo lại cho UBCKNN.