Hủy

Tobin Tin tức

Ghế ngoại tại ngân hàng quốc doanh

Ghế ngoại tại ngân hàng quốc doanh

Nhân sự ngoại xuất hiện ở các ngân hàng thương mại tư nhân là chuyện bình thường, nhưng lại hoàn toàn mới mẻ với các ngân hàng quốc doanh.