Hủy

Tong giam doc sacombank Tin tức

  • 24/07/2014 - 10:49

    Gia đình Trầm Bê đang sở hữu 7% Sacombank

    Gia đình Phó chủ tịch thường trực Trầm Bê đang nắm tổng cộng hơn 84 triệu cổ phiếu, tương đương gần 7% cổ phần Sacombank, theo báo cáo quản trị Sacombank.
  • 01/04/2014 - 10:42

    Chứng khoán Sacombank thay đổi HĐQT

    Sacombank-.SBS đã miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT và 3 Thành viên HĐQT.