Hủy

Tổng giám đốc từ nhiệm Tin tức

Thêm một Phó TGĐ của OCH từ nhiệm

Thêm một Phó TGĐ của OCH từ nhiệm

Từ 7/8/2015, bà Hoàng Thị Thu Hằng không còn đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính của CTCP Khách Sạn & DV Đại Dương.

  • 05/05/2015 - 13:31

    Tổng giám đốc ABBank từ nhiệm

    ABBank cho biết sẽ bổ nhiệm chính thức Ông Cù Anh Tuấn vào chức danh Tổng Giám đốc khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.