Hủy

Tổng thống Iraq Tin tức

  • 17/06/2014 - 11:46

    Mỹ điều 275 binh sĩ đến Iraq

    Nhóm binh sĩ Mỹ này sẽ duy trì ở Iraq cho đến khi tình hình an ninh chuyển sang mức mà không cần đến họ nữa.