Hủy

Tra xuat khau Tin tức

Cá tra tìm đường về nhà

Cá tra tìm đường về nhà

Gặp khó khăn ở thị trường xuất khẩu, doanh nghiệp chế biến cá tra tìm đường về thị trường nội địa.