Hủy

Trac an Tin tức

  • 25/11/2017 - 08:30

    Bảo mật trong ngân hàng 4.0

    Đầu tiên là password, tiếp theo là nhận diện vân tay, bây giờ là nhận diện bằng mống mắt và gương mặt.
  • 19/09/2014 - 14:26

    Hà Nội chịu ô nhiễm không khí nặng hơn TP HCM

    Ngay cả tại Đà Nẵng trong ba năm qua, số ngày có chất lượng không khí kém và xấu tăng đáng kể. Một số đô thị lớn tại Việt Nam đang có nồng độ Ozone cao bất thường về đêm.
Người Tiên Phong