Hủy

Trí tuệ nhân tạo tại Ấn Độ Tin tức

Ấn Độ trong

Ấn Độ trong "Bộ tam A.I"

Ngoài Mỹ và Trung Quốc, Ấn Độ đang nổi lên như một cường quốc về phát triển trí tuệ nhân tạo (A.I).